Di sản thế giới Nhật Bản

Tokyo

Kyoto

Nagoya

Osaka

Hokkaido

Nara

Fukuoka

Kanagawa

Tottori

Hiroshima

Miyagi

Okinawa

Núi Phú Sĩ

Fukui